Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

Drabina Jakubowa

ul. Jana Pawła II 1, 07-221 Brańszczyk

tel. 297423565

NIP: 7621267298

Konto Bankowe Przypnij Skrzydła Aniołowi i Drabina Jakubowa: 

64 1600 1462 1842 6409 5000 0002

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa