Drabina Jakubowa

 Niepełnosprawni i chorzy | Wolontariusze | Duchowni | Dobrodzieje 


 

Drabina Jakubowa to: Turnusy Rekolekcyjne

Niepełnosprawni też szukają Boga! 300 podopiecznych i 250 wolontariuszy co roku!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Wyprawy

 Lednica 2000, wspólne wyjście do Zoo, kawa w Złotych Tarasach, czy rekolekcje parafialne w zaprzyjaźnionej parafii?

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Akcje promocyjne

Księża, wolontariusze i podopieczni co roku ruszają w Polskę - promujemy wolontariat i "oswajamy" nasze społeczeństwo z niepełnosprawnymi

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Przypnij skrzydła

Żeby nasi podopieczni bez względu na zamożność mogli przyjeżdżać na Drabinę Jakubową - Crowdfunding

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Duszpasterstwo

Dla tych, którzy chcą się rozwijać duchowo. Bez względu na sprawność fizyczną!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Anielska Domówka

Odwiedzanie w domach, by podarować niepełnosprawnym pomoc i uśmiech na co dzień, nie tylko raz w roku

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Szkolenia

Jak się zachowywać przy osobie na wózku? Jak pomóc? Na co właściwie jest chory? Ponad 50 lat doświadczeń daje praktyczną wiedzę!

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Brama Nieba

Spotkanie integracyjne w duchu uwielbienia Boga i świętowania naszej przyjaźni

Czytaj więcej...

 

 

Drabina Jakubowa to: Sztab

Kto to wszystko robi?

Czytaj więcej...

 

    Adres

    Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

    Drabina Jakubowa

    ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

    tel. 796 899 047 

    NIP: 7621267298

    UWAGA - NOWE Konto Bankowe Przypnij Skrzydła Aniołowi i Drabina Jakubowa: 

    60 1750 0012 0000 0000 2250 2344

    KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa

    Mapa

    Wspierają nas!

    Fundacja Czyńmy Dobro
    https://czynmydobro.pl/
    Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
    http://fibo.org.pl/
    Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
    https://orione.pl/
    Pomagam z radością
    https://pomagamzradoscia.pl/
    Przypnij Skrzydła Aniołowi
    http://przypnijskrzydla.pl/
    Zgromadzenie Księży Misjonarzy
    https://misjonarze.pl/
    Ojcowie Jezuici
    https://jezuici.pl/
    Piekarnia Szwajcarska
    Inter Europol
    Grupa Ratownicza Nadzieja
    https://www.grupanadzieja.pl/
    DJ Wojtek Grodzki
    http://www.wojciechgrodzki.pl/
    Fundacja Don Orione ONLUS
    https://www.fondazionedonorione.org

    Fundacja Czyńmy Dobro

    https://czynmydobro.pl/