U księdza Orione kolejny dom, kolejne dzieło powstawały mimo zupełnego braku pieniędzy. Tam, gdzie była potrzeba, tam ksiądz Orione miał odwagę przystąpić do działania, miał odwagę zaufać Opatrzności Bożej, która ostatecznie go nigdy nie zawiodła. Przy tym do darczyńców pisał często „wy jesteście moim bankiem”. Wiedział, że nie każdy może zostać zakonnikiem lub zakonnicą. Rozumiał też, że nie każdy może zostać wolontariuszem. Jest szczególna droga i duchowość człowieka, który wkłada we wspólne dzieło swój wysiłek, pot, poświęcony czas – nie osobiście, ale nie mniej prawdziwie. Tak rozumiał rolę darczyńców i dlatego zapraszał do pracy ramię w ramię!

Czyńcie dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy i nikomu. Jak wiele mądrości niosą te słowa wypowiedziane przez św. Alojzego Orione i jak trafnie oddają to, co dzieje się w Centrum Księdza Orione w Brańszczyku. Setki wolontariuszy przyjeżdża co roku na Drabinę Jakubową, by swój czas i zaangażowanie poświęcić drugiemu człowiekowi. Atmosfera która panuje w CKO przepełniona jest miłością i obecnością Boga. Projekty, które stworzyliśmy mają na celu uświetnić dzieło jakim jest Drabina Jakubowa. Chcemy, by podopieczni mieli bardziej komfortowe warunki, by wolontariusze dostali narzędzia, które ułatwią im pracę, by wszyscy byli bezpieczni.

Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Drabina Jakubowa

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

tel. 796 899 047 

NIP: 7621267298

UWAGA - NOWE Konto Bankowe Przypnij Skrzydła Aniołowi i Drabina Jakubowa: 

60 1750 0012 0000 0000 2250 2344

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa

Mapa

Wspierają nas!

Fundacja Czyńmy Dobro
https://czynmydobro.pl/
Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
http://fibo.org.pl/
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
https://orione.pl/
Pomagam z radością
https://pomagamzradoscia.pl/
Przypnij Skrzydła Aniołowi
http://przypnijskrzydla.pl/
Zgromadzenie Księży Misjonarzy
https://misjonarze.pl/
Ojcowie Jezuici
https://jezuici.pl/
Piekarnia Szwajcarska
Inter Europol
Grupa Ratownicza Nadzieja
https://www.grupanadzieja.pl/
DJ Wojtek Grodzki
http://www.wojciechgrodzki.pl/
Fundacja Don Orione ONLUS
https://www.fondazionedonorione.org

Fundacja Czyńmy Dobro

https://czynmydobro.pl/