Adres

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska:

Drabina Jakubowa

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

tel. 796 899 047 (do końca września 2002 r. nieczynny)

NIP: 7621267298

UWAGA - NOWE Konto Bankowe Przypnij Skrzydła Aniołowi i Drabina Jakubowa: 

60 1750 0012 0000 0000 2250 2344

KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa